Semiconductor Fuses

L50S Series

500 Vac/450Vdc - Traditional High-Speed Fuse

Datasheet

Amps (A):
10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 more

VAC (V):
500

VDC (V):
450

Series Details

L70S Series

700 Vac/650 Vdc - Traditional High-Speed Fuse

Datasheet

Amps (A):
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300 more

VAC (V):
700

VDC (V):
650

Series Details

L50QS

High-Speed Round Body Fuses

Datasheet

Amps (A):
35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 400, 450 more

VAC (V):
500

VDC (V):
500

Series Details

L70QS

High-Speed Round Body Fuses

Datasheet

Amps (A):
35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 more

VAC (V):
700

VDC (V):
700

Series Details

PSR Series

High-Speed Square Body Fuses

Datasheet

Amps (A):
40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 350, 400, 450, 500, 550, 630, 700, 800, 900, 1100 more

Interrupting Rating:
100kA@1300VAC, 200kA@700VAC

Opening:
Very Fast-Acting (FF)

Series Details

L15S Series

150 Vac - Traditional Semiconductor Fuse

Datasheet

Amps (A):
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 more

VAC (V):
150

VDC (V):
100, 150

Series Details

L25S Series

250 Vac - Traditional Semiconductor Fuse

Datasheet

Amps (A):
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 more

VAC (V):
250

VDC (V):
200, 250

Series Details

L60S Series

600 Vac - Traditional Semiconductor Fuse

Datasheet

Amps (A):
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 more

VAC (V):
600

Interrupting Rating:
200000A@600VAC

Series Details