MINI® 153-PC Series 32V PCB Fuse Holder

MINI® 32V PCB Fuse Holder - Single Vertical Mount - 500PK

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # MINI® 32V PCB Fuse Holder - Single Vertical Mount - 500PK
    • Fuse Type MINI (297)
    • Voltage Rating (Max) 32