SZ1SMB

SZ1SMB15CAT3G

 • Electrical Characteristics
  • Catalog # SZ1SMB15CAT3G
  • Reverse Standoff Voltage (VR) (Vso) 15
  • Watts (W) 600
  • Peak Pulse Current (Ipp) 10x1000 (A) 24.0
  • Breakdown Voltage (MIN VBR@IT ) (V) 16.70
  • Breakdown Voltage (VBR@IT) (V) 18.50
  • Ir @Vso( μA) 5.0
  • On-State Current (IT) (mA) 1
  • Max Temperature (deg C) 150
  • Max Clamp Voltage (Vc) (V) 24.4
  • Partner ECAD Models SZ1SMB15CAT3G